Porównanie banków w programie MDM (Mieszkanie Dla Młodych)

Kategoria: Ustawa

Kredyty Mieszkanie dla Młodych 2014 - najtańsze oferty u doradców finansowych - kampania luty 2014
Ustawa deweloperska Art.41

Ustawa deweloperska Art.41

| 19 sierpnia 2011

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. MARSZAŁEK SEJMU / – / Grzegorz Schetyna

Czytaj dalej

Ustawa deweloperska Art.40

Ustawa deweloperska Art.40

| 19 sierpnia 2011

Rada Ministrów dokona przeglądu funkcjonowania przepisów ustawy i przedłoży Sejmowi informację o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami zmian, w terminie 2 lat od dnia jej wejścia w życie.

Czytaj dalej

Ustawa deweloperska Art.39

Ustawa deweloperska Art.39

| 19 sierpnia 2011

Jeżeli wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę został złożony przed dniem wejścia w życie ustawy, pomiaru powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego dokonuje się na zasadach dotychczasowych.

Czytaj dalej

Ustawa deweloperska Art.38

Ustawa deweloperska Art.38

| 19 sierpnia 2011

W przypadku przedsięwzięć deweloperskich, w odniesieniu do których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy, deweloper w prospekcie informacyjnym zamieszcza w sposób widoczny dla nabywcy informację o braku stosowania środków ochrony, o których mowa w art. 4.

Czytaj dalej