Porównanie banków w programie MDM (Mieszkanie Dla Młodych)
Kredyty Mieszkanie dla Młodych 2014 - najtańsze oferty u doradców finansowych - kampania luty 2014

Jak wygląda procedura o dofinansowanie wkładu własnego w programie Mieszkanie Dla Młodych (MDM)?

| 24 grudnia 2013 | Odpowiedź

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego wraz z wnioskiem o kredyt należy złożyć w wybranym przez siebie banku (lub bankach). Do wniosku należy dołączyć:

– pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (o nie posiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub posiadanie na własność lub współwłasność budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania,

– pisemne zobowiązanie – w przypadku najmu lokalu mieszkalnego – do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,

– pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,

– pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę.

Bank może wymagać okazania innych dokumentów, które pomogą mu stwierdzić, że spełnione są wszystkie kryteria określone w ustawie, m. in. wiek beneficjenta, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu. Przy ubieganiu się o zwiększone dofinansowanie związane z wychowywaniem dziecka/dzieci również będzie konieczne udokumentowanie tego faktu.

Następnie bank przesyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego i po podpisaniu przez nabywcę umowy kredytowej wnioskowane środki przelewane są na rachunek banku.

Zaleca się wcześniejszy kontakt z wybranym bankiem, który przystąpił do programu „Mieszkanie dla młodych”, w celu upewnienia się odnośnie do procedury i niezbędnych dokumentów.

Kategoria: MDM

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby zostawić komentarz.