Porównanie banków w programie MDM (Mieszkanie Dla Młodych)
Kredyty Mieszkanie dla Młodych 2014 - najtańsze oferty u doradców finansowych - kampania luty 2014

Po zakupie mieszkania w ramach MDM urodziło mi się trzecie dziecko, czy przysługuje mi dodatkowe wsparcie?

| 22 grudnia 2013 | Odpowiedź

Program przewiduje udzielenie beneficjentom jednorazowego dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu, w wysokości 5% wartości odtworzeniowej mieszkania, w związku z urodzeniem się trzeciego (lub kolejnego w rodzinie) dziecka lub przysposobieniem dziecka (jako trzeciego lub kolejnego w rodzinie) w okresie po zakupie mieszkania. Wsparcie będzie przyznawane na wniosek beneficjenta złożony w ciągu 6 miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka i będzie przeznaczone na spłatę części zadłużenia z tytułu zaciągniętego uprzednio przez beneficjenta kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Uprawnienie do złożenia wniosku o uzyskanie tej formy wsparcia będzie obowiązywało przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia/przeniesienia własności nabytego mieszkania zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe beneficjenta wsparcia.

Kategoria: MDM

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany aby zostawić komentarz.