Porównanie banków w programie MDM (Mieszkanie Dla Młodych)
Kredyty Mieszkanie dla Młodych 2014 - najtańsze oferty u doradców finansowych - kampania luty 2014

Ustawa dewelopwerska – treść

Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377
USTAWA z dnia 16 września 2011 r.
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art.1
Art.2
Art.3
Art.4

Rozdział 2
Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Art.5
Art.6
Art.7
Art.8
Art.9

Rozdział 3
Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego

Art.10
Art.11
Art.12
Art.13
Art.14

Rozdział 4
Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa

Art.15
Art.16

Rozdział 5
Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy
deweloperskiej

Art.17
Art.18
Art.19
Art.20
Art.21

Rozdział 6
Umowa deweloperska

Art.22
Art.23
Art.24
Art.25
Art.26
Art.27
Art.28

Rozdział 7
Odstąpienie od umowy deweloperskiej

Art.29
Art.30
Art.31

Rozdział 8
Przepisy karne

Art.32
Art.33
Art.34

Rozdział 9
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy

Art.35
Art.36
Art.37
Art.38
Art.39
Art.40
Art.41