Jakie dokumenty do kredytu hipotecznego wymagane są przy umowie o pracę?

Kredyt hipoteczny to popularny sposób finansowania zakupu nieruchomości. Jednym z kluczowych etapów ubiegania się o taki kredyt jest zgromadzenie i przedstawienie niezbędnych dokumentów. W przypadku osób pracujących na podstawie umowy o pracę, banki zazwyczaj mają określone wymagania co do dokumentów. W poniższym artykule omówimy, jakie dokumenty są potrzebne w przypadku umowy o pracę oraz jakie dodatkowe dokumenty mogą być wymagane w szczególnych sytuacjach.

Dokumenty potwierdzające tożsamość i zatrudnienie

Zanim bank rozpatrzy wniosek o kredyt hipoteczny, konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających tożsamość i zatrudnienie. W przypadku osób pracujących na podstawie umowy o pracę, do podstawowych dokumentów zaliczają się:

1. Dowód osobisty – konieczny do potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.

2. Umowa o pracę wraz z aneksami (jeśli występują) – potwierdzenie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach – dokument wystawiany przez pracodawcę, który potwierdza zatrudnienie, stanowisko, okres zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia.

4. Wyciąg z konta bankowego – dokument pokazujący wpływy wynagrodzenia na konto bankowe.

Expander Pierwsze Mieszkanie Kredyt 2%

Dokumenty potwierdzające zdolność kredytową

Oprócz dokumentów potwierdzających tożsamość i zatrudnienie, banki wymagają przedstawienia dokumentów potwierdzających zdolność kredytową. W przypadku osób pracujących na podstawie umowy o pracę, do takich dokumentów można zaliczyć:

1. Dokument PIT za ostatni rok – dokument potwierdzający dochody z pracy i inne źródła dochodów, na podstawie którego bank oceni zdolność kredytową.

2. Pełny wyciąg lub potwierdzenia wpływów wynagrodzenia – dokument pokazujący wpływy wynagrodzenia na konto bankowe, potwierdzający stabilność dochodów.

Dokumenty związane z nieruchomością

W przypadku kredytu hipotecznego, banki wymagają również dokumentów związanych z nieruchomością, która będzie zabezpieczeniem kredytu. W przypadku osób pracujących na podstawie umowy o pracę, takie dokumenty mogą obejmować:

1. Przedwstępną lub rezerwacyjną umowę z deweloperem – dokument określający warunki zakupu nieruchomości od dewelopera.

2. Dokument potwierdzający, że z lokalu można korzystać – np. pozwolenie na użytkowanie, świadectwo charakterystyki energetycznej czy też inne dokumenty związane z legalnością użytkowania nieruchomości.

3. Dokument potwierdzający zakończenie prac budowlanych – np. odbiór techniczny lub świadectwo zakończenia robót budowlanych.
W przypadku remontu lub budowy – numer księgi wieczystej, kosztorys prac, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie prac (jeśli są wymagane od strony prawnej) oraz program użytkowy budynku.

Lendi - kredyty hipoteczne

Szczególne przypadki i dodatkowe dokumenty

W niektórych sytuacjach bank może zażądać dodatkowych dokumentów, które pozwolą mu lepiej ocenić ryzyko kredytowe. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, takie dodatkowe dokumenty mogą obejmować:

1. Promesa zatrudnienia – przyrzeczenie zatrudnienia w przypadku umowy na czas określony kończącej się w okresie krótszym niż wynika to z polityki danego banku.

2. Zaświadczenie z ZUS o podstawie naliczania składek – jeżeli otrzymujemy wynagrodzenie w gotówce.

Podsumowanie

Zgromadzenie odpowiednich dokumentów to kluczowy krok w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę muszą przygotować dokumenty potwierdzające tożsamość, zatrudnienie, zdolność kredytową oraz dokumenty związane z nieruchomością, którą chcą nabyć. W niektórych przypadkach mogą być również wymagane dodatkowe dokumenty. Warto pamiętać, że każdy bank może mieć własne wymagania odnośnie dokumentacji, dlatego warto wcześniej sprawdzić te wymagania na stronie internetowej banku oraz skonsultować się z doradcą kredytowym.

Dodaj komentarz