Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego – czy jest w ogóle możliwe?

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego to temat, który nurtuje wielu kredytobiorców. Powszechnie panuje przekonanie, że umowy kredytowe są nieodwracalne i wiążą strony na długie lata. Jednak czy tak jest naprawdę? W tym artykule postaramy się wyjaśnić, czy odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego jest możliwe, na jakich zasadach i w jakim terminie.

Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym, konsument może zdecydować się na odstąpienie od umowy kredytowej, pod warunkiem, że zrobi to w ciągu 14 dni od momentu jej zawarcia. Ustawa z dnia 22 lipca 2017 roku o kredycie hipotecznym przewiduje, że odstąpienie od umowy następuje na skutek decyzji klienta w terminie przewidzianym przez prawo, czyli 14 dni od zawarcia umowy. Co więcej, bank ani agent kredytowy nie mają prawa wymagać od nas podania powodu odstąpienia.

Odstąpienie od umowy kredytowej może zostać dokonane przez konsumenta w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Bieg terminu oblicza się zgodnie z ogólną regułą prawa cywilnego, zgodnie z którą termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Wszystkie informacje dotyczące odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego są dodawane jako załączniki do umów.

Ważne jest jednak, aby zachować formę pisemną przy odstąpieniu od umowy. Aby odstąpić od umowy kredytu lub pożyczki, należy w banku lub firmie pożyczkowej złożyć odpowiedni wniosek, czyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytowej. Nie jest to czasochłonna formalność, jednak należy pamiętać o terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Jeśli chcemy odstąpić od umowy drogą pocztową, liczy się data nadania przesyłki poleconej. W praktyce oznacza to, że w ciągu 14 dni oświadczenie o odstąpieniu nie musi koniecznie dotrzeć do banku, jednak ważne jest, aby wysłać pismo w odpowiednim terminie.

Warto zauważyć, że w 2022 roku odstąpienie od umowy kredytowej w większości banków było możliwe także przez internet. Przy podpisywaniu umowy kredytowej kredytodawca zobowiązany był dołączyć do niej gotowy wzór oświadczenia o odstąpieniu, co ułatwiało cały proces.

Odstąpienie od umowy kredytowej to jednak nie jedyna opcja, którą mają do dyspozycji kredytobiorcy. Istnieją również inne możliwości zmiany warunków umowy kredytowej, takie jak renegocjacja czy refinansowanie.

Renegocjacja umowy kredytu hipotecznego polega na zmianie warunków kredytu, takich jak wysokość oprocentowania czy okres kredytowania, na korzystniejsze dla kredytobiorcy. W praktyce może to oznaczać obniżenie rat czy skrócenie okresu spłaty zadłużenia. Renegocjacji można dokonać w trakcie trwania umowy, a jej skuteczność zależy od indywidualnych negocjacji z bankiem.

Refinansowanie kredytu hipotecznego natomiast polega na przeniesieniu długu na inny bank, który oferuje lepsze warunki spłaty. Proces ten może być związany z opłatami, ale często refinansowanie pozwala na obniżenie kosztów kredytu na dłuższą metę. Warto rozważyć refinansowanie, zwłaszcza gdy różnice w oprocentowaniu między bankami są znaczące, co może przynieść wymierne oszczędności.

Podsumowując, odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego jest możliwe w określonym terminie, tj. w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Wymaga ono zachowania formy pisemnej oraz przestrzegania terminu. Chociaż odstąpienie od umowy kredytowej jest jedną z opcji dla kredytobiorców, warto również rozważyć alternatywne możliwości, takie jak renegocjacja czy refinansowanie, które mogą pozwolić na uzyskanie korzystniejszych warunków spłaty kredytu.

Dodaj komentarz