Zdolność kredytowa – co wpływa na zdolność kredytową i jak ją podwyższyć?

Zdolność kredytowa to kluczowy czynnik, który decyduje o tym, czy bank udzieli nam kredytu. W niniejszym artykule postaramy się omówić, co wpływa na zdolność kredytową oraz jak ją podwyższyć, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu.

Zdolność kredytowa, zgodnie z definicją Sądu Najwyższego, oznacza możliwość spłaty wziętego kredytu wraz z odsetkami zgodnie z harmonogramem określonym w umowie. Na zdolność kredytową wpływają różne czynniki, takie jak wysokość i źródło dochodu, aktualne zobowiązania, historia kredytowa oraz skład gospodarstwa domowego.

Wysokość i źródło dochodu

Banki przywiązują dużą wagę do wysokości dochodów klienta oraz źródła, z którego pochodzą te dochody. Klienci zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony są najbardziej pożądani przez banki. Ważne jest również, aby posiadać stałe źródło dochodów, które daje bankowi pewność, że będziemy w stanie spłacić kredyt.

Aktualne zobowiązania

Im więcej zobowiązań mamy „na głowie”, tym większe ryzyko, że kolejnego kredytu nie otrzymamy. Spłacanie aktualnych zobowiązań wpływa na naszą zdolność kredytową. Wcześniejsza spłata zobowiązań wiąże się z niemal natychmiastową poprawą naszej zdolności kredytowej.

Historia kredytowa

Historia kredytowa to zapis naszych dotychczasowych działań finansowych, które są brane pod uwagę przez banki przy udzielaniu kredytu. Wzorowa historia w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) zwiększa nasze szanse na uzyskanie kredytu.

Skład gospodarstwa domowego

Skład gospodarstwa domowego również wpływa na zdolność kredytową. Mniejsza liczba osób w gospodarstwie domowym, które są współodpowiedzialne za zobowiązania, może zwiększyć zdolność kredytową.

Parametry kredytu

Na zdolność kredytową wpływają również parametry samego kredytu, takie jak wysokość wkładu własnego (im wyższa, tym lepiej), okres spłaty (im dłuższy, tym lepiej), typ raty (równe dają wyższą zdolność kredytową niż raty malejące) oraz kwota kredytu (im niższa, tym lepiej).

Teraz, kiedy już wiemy, co wpływa na zdolność kredytową, przejdźmy do omówienia sposobów na jej podwyższenie.

Zrób porządek w kredytach i pożyczkach

Spróbuj spłacić bieżące zobowiązania lub skonsolidować swoje zadłużenie. Warto jednak pamiętać o kosztach konsolidacji. Spłata zadłużenia wpłynie na poprawę zdolności kredytowej.

Zadbaj o wzorową historię w BIK

Regularne spłaty kredytów, pożyczek oraz rachunków za media pomogą w utrzymaniu dobrego wizerunku w BIK. Staraj się unikać opóźnień w płatnościach.

Skorzystaj z pomocy doradcy kredytowego

Doradca kredytowy może pomóc w znalezieniu odpowiedniej oferty kredytowej oraz udzielić porad dotyczących podwyższenia zdolności kredytowej.

Poznaj usługi swojego kredytodawcy

Poznanie swojego kredytodawcy oraz regularne korzystanie z jego usług może wpłynąć na lepszą ofertę kredytową.

Skorzystaj z dodatkowych produktów banku

Posiadanie rachunku oszczędnościowego czy inwestycyjnego może wpłynąć na pozytywną ocenę banku.

Zapewnij sobie wsparcie współkredytobiorców

Współkredytobiorcy o wysokich dochodach mogą pomóc w podwyższeniu zdolności kredytowej.

Sprawdź swoją zdolność kredytową

Przed złożeniem wniosku o kredyt, warto skorzystać z kalkulatora zdolności kredytowej. Można to zrobić, korzystając na przykład z kalkulatora kredytowego Notus4U. Dzięki temu będziemy lepiej przygotowani do negocjacji warunków kredytu z bankiem.

Kontroluj wielkość gospodarstwa domowego

Mniejsza liczba osób współodpowiedzialnych za zobowiązania może wpłynąć na zwiększenie zdolności kredytowej.

Podsumowując, zdolność kredytowa jest kluczowym elementem, który wpływa na decyzję banku o udzieleniu kredytu. Warto zadbać o swoją historię kredytową, spłacać bieżące zobowiązania oraz korzystać z pomocy doradców kredytowych, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu. Pamiętaj również o regularnych kontaktach z kredytodawcą, korzystaniu z dodatkowych produktów banku, współpracy z współkredytobiorcami oraz kontrolowaniu wielkości gospodarstwa domowego. Wszystko to może przyczynić się do podwyższenia zdolności kredytowej i umożliwić otrzymanie kredytu na korzystniejszych warunkach.

Dodaj komentarz