Program Pierwsze Mieszkanie 2023

Program Pierwsze Mieszkanie z Bezpiecznym kredytem 2% to inicjatywa rządu, mająca na celu ułatwienie młodym Polakom zakupu pierwszego mieszkania. Program ma pomóc finansowo osobom gotowym nabyć własne lokum, dysponującym odpowiednio wysokim wkładem własnym. W ramach programu budżet państwa będzie dopłacać przez 10 lat do kredytu osób kupujących swoje nowe mieszkanie.

Założenia programu

Ustawa wprowadzająca program Pierwsze Mieszkanie, zawierająca Bezpieczny Kredyt 2% i Konto Mieszkaniowe, została przyjęta przez Radę Ministrów w marcu 2023 roku. Program ruszy 1 lipca 2023 roku. Bezpieczny Kredyt 2% jest odpowiedzią rządu na problem mieszkaniowy młodych Polaków. Celem tej inicjatywy ustawodawczej jest ułatwienie zakupu pierwszego mieszkania, przez państwowy udział w finansowaniu zakupu nieruchomości.

Kwoty kredytu i ograniczenia

W ramach Programu Pierwsze Mieszkanie, Bezpieczny Kredyt może zostać udzielony w wysokości:

1. 500 tys. zł dla osób indywidualnych,
2. 600 tys. zł dla małżeństw lub osób wychowujących co najmniej 1 dziecko.

Program obowiązuje w okresie od 1.07.2023 do 31.12.2027. Warto dodać, że w ciągu roku od nabycia nieruchomości trzeba zacząć prowadzić w niej gospodarstwo domowe, w przeciwnym razie dopłatę do kredytu trzeba zwrócić.

Gwarancje państwa

Banki, które udzielą kredytu na wspomniane 2 procent, będą mogły korzystać z gwarancji państwa.

Konto Mieszkaniowe

Program Pierwsze Mieszkanie, oprócz Bezpiecznego Kredytu 2%, zawiera także Konto Mieszkaniowe. Dzięki temu programowi, państwo dopłaci do gromadzonych oszczędności na Kontach Mieszkaniowych, ułatwiając tym samym odkładanie pieniędzy na własne mieszkanie.

Bezpieczny kredyt 2% a wynajem mieszkania i zdolność kredytowa

Warto zastanowić się, czy korzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z Bezpiecznego kredytu 2% czy wynajem mieszkania. Ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję może być zdolność kredytowa. Przed złożeniem wniosku o kredyt warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i ocenić, czy będzie się w stanie spłacać zobowiązanie.

Bezpieczny kredyt 2% a ceny mieszkań

Narodowy Bank Polski (NBP) wyraził obawy, że program „Pierwsze mieszkanie” z kredytem 2% może podnieść ceny mieszkań. W efekcie skorzystają głównie deweloperzy i ludzie zamożni, a nie osoby, które najbardziej potrzebują wsparcia. Warto zatem zwrócić uwagę na aktualne ceny mieszkań oraz śledzić ich zmiany na rynku nieruchomości.

Bezpieczny kredyt 2% – kryteria wiekowe i zdolność kredytowa

Program Bezpieczny kredyt 2% nie obejmuje osób powyżej 45 lat. Ponadto, zdolność kredytowa może stanowić problem dla wielu osób, które chciałyby skorzystać z programu, ale nie spełniają wymogów banków. Wątpliwe ograniczenia mogą blokować dostęp do kredytu dla części osób, które mogłyby z niego skorzystać.

Rezerwacja mieszkań przed wprowadzeniem programu

Zauważalne jest zainteresowanie programem wśród Polaków. Niektórzy klienci rezerwują mieszkania i proszą, by zatrzymać dla nich ofertę na czas wprowadzenia programu „Bezpieczny kredyt 2%”.

Program Pierwsze Mieszkanie z Bezpiecznym kredytem 2% to inicjatywa mająca na celu ułatwienie zakupu pierwszego mieszkania dla młodych Polaków. Uwzględniając zalety i ograniczenia programu, warto przemyśleć, czy jest to odpowiednie rozwiązanie dla danej osoby. Należy zwrócić uwagę na swoją zdolność kredytową, kryteria wiekowe, a także na aktualne ceny mieszkań na rynku nieruchomości. Warto również pamiętać o innych opcjach, takich jak wynajem mieszkania czy odkładanie pieniędzy na Konto Mieszkaniowe.

Program Pierwsze Mieszkanie – Bezpieczny kredyt 2% może być pomocny dla osób, które spełniają wymagane kryteria i posiadają odpowiednią zdolność kredytową. Warto jednak dokładnie rozważyć swoją sytuację finansową i potrzeby mieszkaniowe, zanim zdecyduje się na skorzystanie z tego rozwiązania.

Najczęściej zadawane pytania

Czy małżeństwo mające rozdzielność majątkową może skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%?

Posiadanie rozdzielności majątkowej nie wpływa na możliwość z korzystania z programu. Warunek pierwszego mieszkania jest konieczny w przypadku obojga małżonków. Oznacza to, że żadne z małżonków nie może być wcześniej właścicielem mieszkania lub domu.

Czy można zaciągnąć bezpieczny kredyt 2% z rodzicami, aby poprawić zdolność kredytową?

Na ten moment projekt ustawy nie przewiduje takiej możliwości. Kredyt hipoteczny w ramach programu Pierwsze Mieszkanie może być zaciągnięty wyłącznie przez osoby lub małżonków do 45 roku życia, które nie posiadają i nie miały wcześniej mieszkania, domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. O dopłaty mogą wnioskować również pary w związkach nieformalnych (osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym), które wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat – własne lub przysposobione

Czy można zaciągnąć kolejny kredyt hipoteczny na lokal mieszkalny, gdy aktualnie korzystam z programu Pierwsze Mieszkanie (Bezpieczny kredyt 2%)?

Nie, nabycie kolejnej nieruchomości w trakcie trwania dopłat do bezpiecznego kredytu 2% skutkuje utratą prawa do dopłat od chwili wystąpienia tego zdarzenia.

Czy można nadpłacić bezpieczny kredyt hipoteczny 2%, jeśli chwilowo dysponuję większą ilością gotówki?

W przypadku gdy dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego, chyba że:

1. spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu,
2. spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją (w przypadku łączenia z programem Mieszkanie bez wkładu własnego),
3. łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 tj. 200 000 zł,
4. łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

Czy trzeba oddać dopłaty jeżeli, sprzedam mieszkanie zakupione w ramach bezpiecznego kredytu przed upływem 10 lat?

W przypadku zbycia prawa własności nieruchomości w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia, a kwoty uzyskanych po tym dniu dopłat podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Ile wynosi minimalny okres kredytowania w ramach programu Pierwsze Mieszkanie

Zgodnie z ustawą minimalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Które banki będą posiadały w ofercie bezpieczny kredyt hipoteczny 2%

W programie wezmą udział banki, które podpiszą odpowiednia umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą instrumenty do swojej oferty produktowej. Na dzień dzisiejszy jest to PKO Bank Polski i Pekao SA.

Jeżeli w przeszłości byłe właścicielem domu (mieszkania), ale już je sprzedałem, to mogę skorzystać z programu?

Nie, program jest przewidziany wyłącznie dla osób kupujących mieszkanie (albo dom jednorodzinny) po raz pierwszy. Jeżeli przysługiwało Ci wcześniej prawo własności mieszkania albo domu jednorodzinnego, nie możesz skorzystać z programu.