Porównanie banków w programie MDM (Mieszkanie Dla Młodych)
Kredyty Mieszkanie dla Młodych 2014 - najtańsze oferty u doradców finansowych - kampania luty 2014

Mapa serwisu

Źródła dla strony

Strony

Miesięczne archiwum

Kategorie

Top 20 znaczników

Wszystkie artykuły

Czy para żyjąca w związku nieformalnym może wystąpić wspólnie o kredyt MDM?

Czy para żyjąca w związku nieformalnym może wystąpić wspólnie o kredyt MDM?

| 24 grudnia 2013 | Odpowiedź

Nie, w świetle ustawy beneficjentem programu jest małżeństwo, osoba niepozostająca w związku małżeńskim lub osoba samotnie wychowująca dziecko. W przypadku osób żyjących w związku nieformalnym z wnioskiem o kredyt, składanym wraz z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego, może wystąpić tylko jedna z nich.

Czy w programie MDM wniosek o kredyt składają oboje małżonkowie?

Czy w programie MDM wniosek o kredyt składają oboje małżonkowie?

| 24 grudnia 2013 | Odpowiedź

Tak, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w przypadku małżeństwa kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

Czy w ramach programu „Mieszkanie Dla Młodych” można kupić mieszkanie spółdzielcze?

Czy w ramach programu „Mieszkanie Dla Młodych” można kupić mieszkanie spółdzielcze?

| 24 grudnia 2013 | Odpowiedź

Tak, o ile mieszkanie spełnia pozostałe kryteria wymienione w ustawie, tzn. zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę, powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego (a w przypadku nabywcy wychowującego przynajmniej troje dzieci odpowiednio 85 m2 i 110 m2), a cena zakupu nie przekracza kwoty stanowiącej […]

Czy w ramach programu MDM można wykupić mieszkanie zakładowe?

Czy w ramach programu MDM można wykupić mieszkanie zakładowe?

| 24 grudnia 2013 | Odpowiedź

Nie, dofinansowanie wkładu własnego może zostać przyznane w przypadku nabycia nowo wybudowanego mieszkania i zaciągnięciem na ten cel kredytu w instytucji kredytującej. Natomiast kredyt może zostać udzielony wyłącznie na zakup mieszkania.

Czy mieszkania powstałe w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych (np. strychów) można traktować jako mieszkania spełniające warunki programu MDM?

Czy mieszkania powstałe w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych (np. strychów) można traktować jako mieszkania spełniające warunki programu MDM?

| 24 grudnia 2013 | Odpowiedź

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi przewiduje objęcie finansowym wsparciem zakup nowowybudowanych mieszkań (lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych), pochodzących z tzw. rynku pierwotnego. Ustawa nie definiuje pojęcia „nowowybudowany”, natomiast w ocenie Ministerstwa należy je rozumieć szeroko, jako mieszkanie nowopowstałe, bez względu na rodzaj czynności […]

Jestem właścicielem połowy mieszkania – czy to wyklucza mnie z programu MDM?

Jestem właścicielem połowy mieszkania – czy to wyklucza mnie z programu MDM?

| 24 grudnia 2013 | Odpowiedź

Nie, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt a) z programu nie mogą skorzystać właściciele, a nie współwłaściciele lokalu mieszkalnego.

Czy bycie współwłaścicielem domu jednorodzinnego wyklucza mnie z programu „Mieszkanie Dla Młodych”?

Czy bycie współwłaścicielem domu jednorodzinnego wyklucza mnie z programu „Mieszkanie Dla Młodych”?

| 24 grudnia 2013 | Odpowiedź

Nie, zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt a) z programu nie mogą skorzystać właściciele, a nie współwłaściciele lokalu mieszkalnego.

Czy będąc właścicielem działki mogę skorzystać z programu MDM?

Czy będąc właścicielem działki mogę skorzystać z programu MDM?

| 24 grudnia 2013 | Odpowiedź

Tak, posiadanie działki pod zabudowę nie wyklucza z programu. W art. 4 pkt 2 ustawy wymienione są sytuacje, które nie pozwalają na ubieganie się o dofinansowanie wkładu własnego i są to: – posiadanie na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, – […]

Czy mogę podpisać umowę z deweloperem w 2013 roku, a wystąpić o dopłatę w 2014 roku?

Czy mogę podpisać umowę z deweloperem w 2013 roku, a wystąpić o dopłatę w 2014 roku?

| 24 grudnia 2013 | Odpowiedź

Tak, ustawa nie wyklucza zawarcia umowy deweloperskiej przed terminem, o którym mowa w art. 34 ustawy, odnoszącym się do momentu rozpoczęcia składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego. Ponieważ wnioski muszą być składane razem z wnioskiem o kredyt, nastąpić to może najwcześniej 1 stycznia 2014 r.

Czy mogę skorzystać z programu MDM, będąc w związku partnerskim, w przypadku gdy tylko mój partner posiada zdolność kredytową?

Czy mogę skorzystać z programu MDM, będąc w związku partnerskim, w przypadku gdy tylko mój partner posiada zdolność kredytową?

| 24 grudnia 2013 | Odpowiedź

Nie, ustawa przewiduje, że w przypadku, gdy osoba występująca o kredyt nie posiada zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.